Regulamin

Regulamin zakupów, zwrotów i reklamacji Normobaria Gniezno

 REGULAMIN ZAKUPÓW

1. ZAKUP USŁUGI
▪ Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych sesji standardowych, sesji VIP, sesji dla dzieci oraz karnetów, które przedstawione są w sklepie normobaria-inowroclaw.pl
▪ Po wyborze rodzaju usługi Klient ma możliwość dodania kodu rabatowego na wybraną usługę, następnie przechodzi do kroku Przejdź do kasy, w którym uzupełnia dane personalne: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, adres e-mail oraz dane do faktury VAT lub imiennej.
▪ Po wpisaniu danych osobowych klient może dokonać zapłaty całości kwoty za Usługę poprzez jeden z wybranych poniżej sposobów płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Pay-u
▪ Po wybraniu “Kupuję i płacę”, Klient przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę przez system Pay-U. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem za pomocą szyfrowanego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Pay-U, Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonania Zakupu.

2. TERMIN WAŻNOŚCI.
▪ Karnet nie posiada terminu ważności
▪ W celu realizacji karnetu, Klient każdorazowo kontaktuje się z Normobaria Inowroclaw w celu ustalenia daty kolejnych wizyt telefonicznie lub mailowo.
▪ Niewykorzystanie zakupionej usługi przez klienta nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Normobaria Inowroclaw
▪ Usługa umówiona, a nie odwołana minimum 24 godziny przed terminem, traci ważność.
▪ Karnet/pojedyncza sesja może być wykorzystana wyłącznie w komorze normobarycznej Normobaria Inowroclaw, jeśli dysponuje ona wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie obsługa zaproponuje inne wolne terminy.
▪ Kwota/wartość karnetu/pojedynczej sesji nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
▪ Klient ma możliwość zamiany usług, na które wystawiony został Karnet, ale tylko na usługę o wyższej wartości, po dopłacie różnicy kwoty.

3. POLITYKA REKLAMACJI

  • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. ANULOWANIE USŁUGI
▪ W przypadku rezygnacji z częściowo wykorzystanego Karnetu wpłacone 100% kwoty pozostaje w Normobaria Inowroclaw. Wszelkie anulowania Karnetu wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.
▪ W przypadku braku możliwości skorzystania z Usługi jednorazowej lub wykorzystania Karnetu w określonym przez regulamin terminie, Klient może przekazać Karnet do wykorzystania innej osobie.
▪ Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa i nie wykorzystał częściowo karnetu ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni
▪ W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

5. USTALENIA DODATKOWE
▪ Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych związanych z rezerwacją i zakupem Usługi jednorazowej jak i Karnetu. Normobaria Inowroclaw nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie danych przez Klienta.
▪ Zakup bonów/voucherów podarunkowych wymaga podania danych osobowych osoby, która będzie z niego korzystała.
▪ Zakup bonów/voucherów nie podlega zwrotom
▪ W przypadku niewykorzystania bonu/voucheru w ustalonym terminie, bon/voucher przepada.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DANE OSOBOWE.
▪ W trakcie dokonywania rezerwacji przez Osoba Kupująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.
▪ AKCEPTACJA REGULAMINU. Zaznaczenie opcji „Akceptuje warunki regulaminu” oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości zakupu.
▪ Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
▪ Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
▪ Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
▪ Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024

DANE SPRZEDAWCY:

Pełna nazwa firmy:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe KaPi Piotr Szwarckopf
  
Adres

ul. Poznańska 235, 88-100, Inowrocław

Telefon

+ 48 730 731 830

Adres e-mailrecepcja@normobaria-inowroclaw.pl
VAT UE:PL5571214843
REGON092598767
NIP5571214843